Späť na zoznam

Znalec a jeho úloha pri predaji nehnuteľností

znalec-a-jeho-uloha-pri-predaji-nehnutelnosti
Dátum:16.02.2015

Ich práca je často vnímaná negatívne. Ľudia majú pred nimi rešpekt, nezriedka sa im snažia vyhnúť. Najmä predávajúci nehnuteľností. Ako Vám môžu znalci pomôcť pri určení ceny a čo od vás budú vyžadovať?   

Rozprávali sme sa Ing. Romanom Horečným, ktorý sa znaleckým posudkom na nehnuteľnosti venuje už niekoľko rokov a pre realitnú sieť Directreal prezradil niekoľko faktov týkajúcich sa tejto práce. „Je množstvo ukazovateľov, na základe ktorých sa posudzuje hodnota nehnuteľnosti. Vplýva na ňu viacero faktorov napríklad polohová diferenciácia, ktorá má pre byty šestnásť rôznych kategórií. Existuje niekoľko koeficientov, ktoré musí vziať znalec do úvahy, keď chce ohodnotiť predmetný byt, dom či pozemok. Vo veľkej miere sa prihliada na konštrukciu domu a jeho stav. Dôležitý je územný vplyv, a teda v akej časti Slovenska sa nehnuteľnosť nachádza. Lokality sú rozdelené podľa toho, či ide o krajské, okresné, kúpeľné mesto alebo obec a následne jej vzdialenosť od najbližšieho mesta. Nemenej dôležitá je občianska vybavenosť lokality, v ktorej je nehnuteľnosť umiestnená – úrady, zdravotné strediská, obchody, školy atď. Prihliada sa aj na hustotu zastavania, prašnosť, hlučnosť a iné faktory.“ Tieto vplyvy znalec vyhodnotí na základe obhliadky danej nehnuteľnosti.

Znalec taktiež objektívne zhodnotí stav s nehnuteľnosťami na trhu - záujem o daný byt či dom v danej lokalite v konkrétnom čase. Ak sa majiteľ nehnuteľnosti rozhodne ju predať, znalec od neho bude vyžadovať niekoľko dokumentov. Mal by ich mať preto pripravené, aby nedošlo k zbytočným komplikáciám. „Jedná sa predovšetkým o list vlastníctva, na základe ktorého znalec zistí, ako je daná nehnuteľnosť vedená v LV, či je predávajúci skutočne majiteľom nehnuteľnosti a v akom spoluvlastníckom pomere. Veľmi dôležité je aj zistenie prípadných tiarch. Najčastejšie ide o ťarchu v podobe vecného bremena, z ktorých bežne sa vyskytujúce je právo na dožitie a záložného práva v prospech finančného ústavu, ktorý pomáhal s financovaním nehnuteľnosti súčasnému majiteľovi. Vyskytujú sa aj exekučné záložné práva“, dopĺňa znalec.

Okrem listu vlastníctva je potrebné mať k dispozícii aj pôvodný nadobúdací dokument. Zmluvu, dedičské osvedčenie, kolaudačné rozhodnutie, na základe ktorej súčasný majiteľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Potrebný je aj dokument určujúci vek domu. U bytov ho majitelia získajú od správcu bytového domu, v prípade rodinných domov ho môžu dostať na príslušnom stavebnom úrade. „Nesmieme zabudnúť ani na výpis z katastrálnej mapy. Ten je veľmi dôležitý. Znalec vďaka nemu zistí, či je daná nehnuteľnosť zapísaná skutočne na uvedenom pozemku, či nedošlo k chybe v jeho umiestnení a podobne. Následne vie na prípadné nezrovnalosti upozorniť majiteľa, ktorý by ho s takýmito nedostatkami nemohol predať, resp. založiť“, uzavrel Ing. Horečný.

Späť na zoznam